2.5.10

Nytt högskoleprov hösten 2011

Hösten 2011 introduceras tre nya delprov i högskoleprovet. Viktningen mellan delproven ändras också så att de matematiska och tekniska delarna blir viktigare medan de verbala delarna (engelska, läsförståelse och ordkunskap) utgör en mindre del än tidigare. För att läsa mer om de nya delproven, klicka på flikarna ovan. Du kan även bläddra i det nya högskoleprovet nedan.Skillnader mot det gamla högskoleprovet
Antalet frågor utökas från 122 till 160, men provtiden förändras inte eftersom det blir färre tidskrävande texter att läsa. Högskoleprovet delas upp i ett kvantitativt och ett verbalt block som får samma viktning. Det innebär att matematiken blir mycket viktigare än i högskoleprovets nuvarande format, där den bara utgör en tredjedel. Se diagram nedan.


Den kvantitativa delen kommer att bestå av de gamla delproven NOG och DTK samt två nya delprov: KVA (kvantitativa jämförelser) och XYZ (problemlösning)

Den verbala delen kommer att bestå av dagens ELF, LÄS och ORD delprov, samt ett nytt delprov som kallas MEK (meningskomplettering).

Stapeldiagrammet nedan visar viktningen mellan delproven i det nya högskoleprovet. De blåa staplarna visar verbala delprov och de gröna visar kvantitativa.


Förberedelser
Den kompletta guiden till Högskoleprovet går igenom de olika kunskaper som behövs för att lyckas på högskoleprovet. Varje delprov har ett eget kapitel, även de nya delproven finns med. Den nya utgåvan utkom i augusti 2011 och finns nu att köpa på Akademibokhandeln och hos CDON.

Bok inför högskoleprovet